Jean Ravel, geboren in 1972, is Graphic desiger en NFt Designer.
Hij groeide op in Belgrado en Stuttgart.
Jean raakte voor het eerst geïnteresseerd in graffity en Pop Art op de basisschool.
Zijn eerste invloeden kwamen van de buurtkinderen rondom de ”Academic Likovinih Umetnosti – Acandemic of Fine arts”

Showing all 3 results