KUNSTKEUKEN - COVID 19Hieronder kunt u zien wat de COVID-19 protocollen zijn die bij ons gelden.
Deze zijn door de Koninklijke Horeca Nederland opgesteld in samenwerking met horeca ondernemers en VNO-NCW/MKB Nederland en afgestemd met de overheid.

.

In het algemeen geldt voor gasten

.

 1. Houd 1,5 meter afstand tot andere gasten en de medewerkers. Maar:
  • aan een tafel mogen maximaal 2 personen of een gezamenlijke huishouding die uit meer personen bestaat, binnen 1,5 meter van elkaar zitten
  • aan de bar mogen maximaal 2 personen of een gezamenlijke huishouding die uit meer personen bestaat, binnen 1,5 meter van elkaar zitten.
 2. Op het terras mag je alleen zitten, niet staan.
 3. Blijf thuis als je verkouden bent of griepklachten hebt
 4. Het horecabedrijf kan gasten weigeren bij vermoeden van verkoudheid- en/of griepklachten
 5. Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op
 6. Was bij binnenkomst grondig je handen
 7. Was na het toiletbezoek grondig je handen
 8. Betaal contactloos (pin of mobiel)
 9. Online bestelde producten worden geleverd tot de voordeur, zonder fysiek contact
 10. Wanneer je je niet houdt aan de 1,5m regels van het horecabedrijf en/of de geldende 1,5m regels van de overheid dan kan de toegang tot het horecabedrijf worden ontzegd. Schade die het horecabedrijf lijdt door jouw handelen in strijd met die regels kan op jou worden verhaald.

 

 

 

Protocol toegespitst op ons eigen bedrijf De Kunstkeuken

.

De Kunstkeuken hanteert als leidraad het KHN protocol dat tot stand is gekomen in samenwerking met horeca ondernemers en VNO-NCW/MKB Nederland en afgestemd met de overheid. U vindt de paragraaf met betrekking tot restaurants hier verder naar beneden.

Omdat dit een algemeen protocol betreft hebben wij het protocol nog verder uitgebreid en nader omschreven met extra bepalingen, richtlijnen en regels toegespitst op ons eigen bedrijf en situatie.

Omdat dit protocol een levend document is, kan het aangepast worden naar de actuele situatie en zullen verbeteringen omtrent onze richtlijnen ook doorgevoerd kunnen worden. Wij hebben dit document zorgvuldig samengesteld op de beschikbare informatie van KHN, KHN afdeling Valkenswaard, gemeente en de gezamenlijke horeca ondernemers uit Valkenswaard.

.

Binnenkomst:

 • Bij binnenkomst worden de gasten gevraagd of ze last hebben van 1 of meer van de verschijnselen m.b.t. het covid19 virus. Bij 1 of meer verschijnselen mag u helaas niet naar binnen.
 • Wij mogen maximaal 30 gasten binnenlaten.

 

Toiletbezoek:

 • Er mogen niet meer dan 1 persoon per keer in de toiletruimte aanwezig zijn.
 • Er hangt in het voorportaal van het toilet een extra desinfecteerdispenser.
 • Gasten op het terras moeten via de zij ingang het toilet bezoeken.
 • Gasten binnen in het restaurant kunnen via de hal het toilet bezoeken.

 

Terras:

 • Met onze nieuwe indeling hebben wij rekening gehouden met de 1,5 meter tussen de tafels en onze gasten.
 • Via verschillende nieuwe looproutes kunnen alle tafels bediend worden binnen de richtlijnen van de 1,5 meter afstand en kunnen gasten ook via deze looproutes naar het toilet of naar de tafels.

.

De volgende regels houden wij ons natuurlijk aan.

.

Verkoopruimte

 • Bij binnenkomst: Voorkom ophoping van gasten bij de ingang:
  • Bij ontvangst moet er een controlegesprek plaats vinden om in te schatten of er gezondheidsrisico’s zijn (is/zijn de gast/gasten verkouden en/of hebben ze griepklachten?). Zo ja, dan moet de toegang geweigerd worden.
  • Als het een groep betreft van drie of meer personen dan moet tijdens het controlegesprek  ook gevraagd worden of de  gasten een gezamenlijk huishouden vormen. Als dit niet het geval is dient men minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar te waarborgen.
  • Zijn er geen gezondheidsrisico’s, begeleid op gepaste afstand de gasten naar hun tafel.
  • Breng markeringen aan om te voorkomen dat (groepen van) gasten die even moeten wachten binnen een afstand van 1,5 meter van elkaar komen te staan
  • Laat alle gasten bij binnenkomst de handen wassen (of met water en zeep of met een desinfecterende handgel)  Bij vertrek:
  • Indien mogelijk, gebruik een andere deur voor het vertrek dan voor de binnenkomst
 • Zorg voor minimaal 1,5 meter afstand tussen personen die aan verschillende tafels zitten.
 • Meer dan 2 personen aan één tafel die binnen 1,5m van elkaar zitten zijn uitsluitend toegestaan als dit personen betreft  die een gezamenlijke huishouding vormen.
 • Als het controlegesprek bij de ontvangst heeft plaats gevonden, mogen medewerkers binnen 1,5 meter aan tafel de bestelling opnemen, uitserveren en afruimen terwijl de gasten aan tafel zitten.
 • Reinig tafels, stoelen en menukaarten grondig als gasten het horecabedrijf hebben verlaten.
 • Maak bij het afrekenen zoveel mogelijk gebruik van contactloze middelen als pin of creditcard

.

Keuken

 • Werkplekken moeten 1,5 meter van elkaar worden gerealiseerd.
 • Voorkom permanente kruislijnen in de keuken zodat collega’s niet binnen 1,5 meter van elkaar komen.
 • Medewerkers wassen tenminste iedere 30 minuten hun handen conform voorschriften RIVM.

.

Terras

 • Als het terras voor (een) ingang van de horeca-inrichting ligt dan zorgt de ondernemer voor een pad naar de ingang waarop 1,5 meter afstand naar de tafels op het terras mogelijk is.
 • Bij ontvangst op het terras moet er een controlegesprek plaats vinden om in te schatten of er gezondheidsrisico’s zijn (is/zijn de gast/gasten verkouden en/of hebben ze griepklachten?). Zo ja, dan moet de toegang geweigerd worden.
 • Als het een groep betreft van drie of meer personen dan moet de gasten  gevraagd worden of zij een gezamenlijke huishouding vormen. Als dit niet het geval is dient men minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar te waarborgen.
 • Gasten mogen alleen maar zitten op een terras, niet staan.
 • Zorg voor minimaal 1,5 meter afstand tussen personen die aan verschillende tafels zitten.
 • Meer dan 2 personen aan één tafel die binnen 1,5 meter van elkaar zitten zijn uitsluitend toegestaan als dit personen betreft die een gezamenlijke huishouding vormen.
 • Reinig tafels, stoelen en menukaarten grondig als gasten het terras hebben verlaten.
 • Maak bij het afrekenen zoveel mogelijk gebruik van contactloze middelen als pin of creditcard

.

Zalen

 • Indien het restaurant over een afgescheiden ruimte voor private dining beschikt, dan gelden voor die ruimte dezelfde regels als die voor het restaurant zelf.

..